Bild på omslaget till boken hur det kunde ha gått till av Leif Jonsson

Hur det kunde ha gått till

Hur det kunde gått till är min senaste bok utgiven november 2022. Den uppmärksammar samhällsförhållanden under två epoker i den svenska industrihistorien. Dels den förindustriella under andra halvan av 1800-talet och början 1900-talet, dels den högindustriella på 1950- och 1960-talen.

Bokens berättare cyklar omkring och minns sin uppväxt i industrisamhället Sandviken då det började stå på egna ben efter att i cirka hundra år styrts av ortens järnverk. En omvälvande tid som skildras genom återberättande av minnen och gedigen efterforskning

Läs mer om boken – Hur det kunde ha gått till


Hur det kunde ha varit

Hur det kunde ha varit
Statarsonen, stadsjäntan och det unga industrisamhället

Boken Hur det kunde ha varit innehåller en berättelse om hur ett syskonpar med hjälp av ett återfunnet album och diverse texter skaffar sig en bild av sina föräldrars uppväxt och korta tid tillsammans under 1900-talets första hälft.

Syskonen gräver i det förflutna och skapar levnadshistoria gällande sina föräldrar. Dottern gör det genom att rekonstruera ett album som hon hittar i sin mammas lägenhet. Sonen gräver djupare i det förflutna genom att ta del av texter av olika slag och uppdagar på så sätt mer om föräldrarnas liv i de samhällen som de levde.

Läs mer om boken – Hur det kunde ha varit


Ett samhälle i omdaning
En berättelse om livet på Stora Sköndal 1905-2019

Upprinnelsen till boken Ett samhälle i omdaning är mitt eget boende i ett samhälle som är lite avgränsat från sin omgivning. Det handlar om Stora Sköndal som är en förort i södra Stockholm och nära Farsta.

Stora Sköndal har en mycket intressant historia. Den berättas i boken som i ord och bild skildrar hur människor – diakon- och socionomstudenter, epilepsipatienter, äldreboende, kyrkomusikerelever, anställda hos Stiftelsen Stora Sköndal samt seniorer har levt och verkat på Stora Sköndal från 1905 till 2019.

Läs mer om boken – Ett samhälle i omdaning


Det levande livet

Det levande livet
En berättelse om mänskligt liv och samhällsliv i förändring

Boken innehåller skildringar och diskussioner av hur det kunde vara att leva under 1960- och 1970-talen då auktoriteter bröts ned i samhället och då kvinnor började ses som självständiga individer som skulle kunna arbeta och betala skatt oberoende av andra.

I boken har jag naturligtvis använt mig av mina egna erfarenheter och upplevelser. Den är på så sätt lite självbiografisk, men boken är skönlitterär och de karaktärer som gestaltas i den är fiktiva liksom delar av berättelserna. I de förda diskussionerna refereras till utredningsmaterial och vetenskapliga texter.

Läs mer om boken – Det levande livet


Breven från Bengt

Breven från Bengt baseras på brev skrivna av en person mellan slutet på 1960-talet och mitten på 1990-talet. I breven skildras ett levnadsöde präglat av svåra uppväxtförhållanden, av stort engagemang i nykterhetsrörelsen, av boende både i en glesbygdsort och i en stad samt av tvåsamhet.

Läs mer om boken – Breven från Bengt