Jag föddes och växte upp i Sandviken 1945. Efter studentexamen och ett års militärtjänstgöring började jag läsa i Uppsala 1966. Den andra mars 1970 – på min tjugofemårsdag – påbörjade jag min yrkesbana. Under de första tjugofem åren var jag verksam som utredare och tjänsteman i den offentliga sektorn och framför allt i staten. Jag höll på med organisations- och ledarskapsfrågor inom försvaret, luftfarts- och vägväsendet liksom inom hälso- och sjukvården. Den här delen av mitt yrkesliv avslutades med att jag arbetade som frilansande konsult.

I slutet på 1990-talet forskarutbildade jag mig. Jag skrev en doktorsavhandling i vilken jag studerade hur samverkan mellan forskning och praktik kan organiseras. Sådan samverkan blev något som jag kom att intressera mig för både teoretiskt och praktiskt efter disputationen 2001. Framför allt kom jag att använda det gällande kommunledning. Under en tioårsperiod ägnade jag mig åt att i nära samverkan mellan kommunstyrelseordförande och kommundirektörer i Östgötakommunerna medverka till både lärande hos dem och forskning. 2009 utnämndes jag till docent i Tema kultur och samhälle.

När jag slutade min anställning vid Linköpings universitet 2012 började jag skriva faktabaserade böcker i skönlitterär form om samhällslivsförhållanden.