Det levande livet

En berättelse om mänskligt liv och samhällsliv i förändring

Under flera år har jag funderat på hur mänskligt liv gestaltas och förnyas över tid och vad detta har att göra med byte av jobb och boende och med samhällsförändringar. Jag känner människor som i många år har bott på samma ställe och jobbat på samma jobb.

Några av dem sitter på samma plats vid sina köksbord år efter år. Ibland har jag tyckt att deras tankebanor också är de samma som tidigare. Sedan finns det naturligtvis de i min vänkrets vars tänkande har förändrats även om de boendemässigt inte har flyttat. En och annan har också rört på sig vad gäller både jobb och boende. För egen del har jag ofta hört kommentarer om mitt liv av typen: Jasså, det är dags att flytta igen! En annan kommentar kan vara: Ska de aldrig slå sig till ro!

Mina funderingar om mänsklig förnyelse har tilltagit på sistone liksom mitt samtalande med vänner. Därför bestämde jag mig för att skriva en bok om detta och valde att göra en berättelse som äger rum under de senaste femtio åren. Det hände mycket i det svenska samhället under denna tid. Det är också en period under vilken jag har varit aktiv som vuxen.

Boken innehåller alltså skildringar och diskussioner av hur det kunde vara att leva under 1960- och 1970-talen då auktoriteter bröts ned i samhället och då kvinnor började ses som självständiga individer som liksom män skulle arbeta och betala skatt oberoende av andra. De konsekvenser, som detta sedan fick med sig under resten av 1900-talet och fram till nu i form av en tilltagande individualisering och företagisering då vi skulle börja betraktas som varumärken, uppmärksammas också i boken. Boken landar i en diskussion om mänsklig identitet.

I boken har jag naturligtvis använt mig av mina egna erfarenheter och upplevelser. Den är på så sätt lite självbiografisk, men boken är skönlitterär och de karaktärer som gestaltas i den är fiktiva liksom delar av berättelserna. I de förda diskussionerna refereras till utredningsmaterial och vetenskapliga texter.

Här kan du köpa boken

Adlibris ⇒

Adlibris (e-bok) ⇒

Bokus ⇒

Bokus (e-bok) ⇒