Jag har under mitt yrkesliv verkat med samhällsfrågor och som forskare skrivit en del om detta. Mitt tänkande och handlande i det jag har ägnat mig åt har naturligtvis påverkats av de samhälleliga miljöer där jag har befunnit mig. Detta redovisar jag nedan i min biografi.

Det sker under rubrikerna Uppväxt, Studier och Anställningar.

uppvaxtstudieranstallningarnas